(Infotv.vn) - Trong 4 tháng đầu năm, khối lượng phân bón DAP nhập khẩu đạt khoảng 420 nghìn tấn, tăng gấp 2,3 lần so với năm ngoái. Một nguyên nhân quan trọng khiến lượng NK phân bón tăng mạnh là giá NK phân DAP những tháng đầu năm 2009 giảm. Tuy nhiên xu hướng giá phân bón nói chung trên thế giới đang có chiều hướng tăng.