(AloBacsi) - Em biết dùng tay kích thích dương vật là an toàn nhưng về nhà em bị sốt nhẹ, lưỡi trắng, đau nhức cơ thể…