(DĐDN) - Mặc dù đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc lên giá so với đồng đô la Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn không tận dụng được lợi thế này.