(SGGPO).- Nếu nói Dương Thụ dành trọn 35 năm cho liveshow “Những câu chuyện kể của tôi” (diễn ra ngày 9 và 10-11 tại nhà hát lớn Hà Nội) thì có lẽ hơi quá lời, nhưng cũng chẳng sai. Bởi, mỗi dịp trở về Hà Nội, ông thường làm khách mời trong những chương trình khắc họa chân dung Dương Thụ.