(Nguoiduatiin.vn) - Mục đích thành lập xưởng cơ khí Ba Son không chỉ để sửa chữa tàu, mà còn có thể chế tạo tàu biển.