(VTC News) - Ông Đinh Văn Riệc đã giết cả chục con hổ, khiến tên tuổi ông vang dậy khắp vùng Thạch Thành.