(ĐTCK) Là DN, ai cũng muốn lãi lớn và “khoe” thành tích ra công chúng, nhưng trên thị trường Việt Nam lại có chuyện ngược đời: ngân hàng sợ công bố lãi lớn.

Thông thường, doanh nghip nào có li nhun cao, hot đng hiu qu đu phn khi và mong mun được công b thông tin tích cc như vy ra công chúng. Thế nhưng, trên th trường Vit Nam li có chuyn ngược đi: ngân hàng s công b lãi ln.

Mi đây, Ngân hàng Nhà nước còn ra hn mt văn bn đ “thanh minh” h các ngân hàng rng, đây là mt trong nhng nhóm doanh nghip niêm yết có hiu qu hot đng thp nht trên th trường tính theo ch s ROE và ROA. So vi các ngân hàng khu vc Đông Nam Á, ngân hàng Vit Nam hot đng kém hiu qu hơn, ri s liu thng kê chưa đy đ, ch mt s ngân hàng ln lãi to.

Vic ngi công b lãi ca các ngân hàng không phi bây gi mi din ra. T hơn 1 năm trước, khi nn kinh tế khó khăn, doanh nghip lao đao, các ngân hàng đã sm nhn ra s lãi ln ca mình lc lõng trên th trường, nên im hơi kín tiếng v các con s li nhun.

Nhưng dù có kín tiếng đến đâu, th trường cũng nhn thy chính sách nhiu thi đim đã giành sưu ái cho các ngân hàng, nht là ngân hàng ln. Lãi sut cho vay gia các ngân hàng có thi đim ti 30 - 32%/năm, trong khi lãi sut h huy đng ch 15 -16%/năm, nhng khon tin gi ca t chc quc doanh còn có lãi sut thp hơn.

Thc tế, ngân hàng thường ch phi chu nhng khó khăn ca nn kinh tế sau các doanh nghip, bi ít nht, khi doanh nghip lâm vào tình trng phá sn thì n ngân hàng là mt trong nhng khon được ưu tiên thanh toán. Ri ro n xu ca ngân hàng là do các doanh nghip không th tr n, nghĩa là doanh nghip “chết” thì ngân hàng mi mt tin. Ngoài ra, do tính cht nhy cm đc thù ca ngành ngân hàng, nên các ngân hàng thường được ưu tiên cu hơn các loi hình doanh nghip khác. Điu này phn nào khiến các ngân hàng thường trì hoãn vic chia s khó khăn vi các doanh nghip, được biu hin bng vic ngân hàng h lãi sut cho vay chm hơn h lãi sut huy đng, tt nhiên là trong trường hp thanh khon ngân hàng đã bo đm.

Ngoài nhng li thế sn có trên, bn thân các ngân hàng cũng n lc trin khai các dch v khác ngoài nghip v nhn gi - cho vay nhm to thêm giá tr gia tăng và tăng sn đnh. Các dch v, sn phm mi có th k đến như dch v chuyn tin, dch v th thanh toán các loi, dch v gi gi, kinh doanh ngoi hi... Nhng dch v mi va đáp ng nhu cu khách hàng, va góp phn tăng li nhun cho các ngân hàng, th hin qua vic tng thu dch v năm 2011 toàn h thng đã tăng 15% so vi năm 2010.

Cũng do tính cht nhy cm ca hot đng ngân hàng, nên vn pháp đnh thuc din cao trong nn kinh tế. Bn thân các ngân hàng cũng cn vn ln đ có th hot đng chuyên nghip và cnh tranh trong lĩnh vc ca mình. Vì l đó, nói ROE, ROA ca các ngân hàng thp cũng không sai.

Tng giám đc mt ngân hàng tâm s rng, c nhìn vào con s li nhun tuyt đi đ đánh giá ngân hàng lãi ln là không công bng và tình cnh ca h hin đang là “người ngoài cười n, người trong khóc thm”.

Du vy, ngân hàng có thanh minh c nào chăng na, cái tiếng kiếm li ln trên lưng doanh nghip và s lnh lùng ca các nhà băng vn khiến th trường khó có cái nhìn thin cm mi khi tng con s lc quan được công b ra. Gi đến lượt các ngân hàng mong c nn kinh tế có được nhng liu thuc b đ không ch ngân hàng mà doanh nghip đu n đnh tr li và hot đng hiu qu. Khi y, ngân hàng s không còn s… lãi ln.

Người quan sát (phonglan@vir.com.vn)
Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập mã