Ngày 7/12 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-BCH về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính chủ trì Hội nghị.