“Người ta nói sống là cho nhưng với tôi như thế vẫn chưa đủ mà là phải cho cái tốt. Hãy sống tốt thì cuộc đời sẽ mỉm cười với mình” - NSND Ngọc Giàu thổ lộ