Nhiều nông dân bị cán bộ ngân hàng “dụ” mua bảo hiểm, làm thẻ ATM khi vay tiền và họ chẳng biết dùng nó vào việc gì.