Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) do người có thẩm quyền áp dụng để thay thế biện pháp tạm giam được áp dụng trong trường hợp không cần thiết phải tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.