Hỏi: Tôi đang thương lượng để mua một thửa đất 1.215m2. Tôi muốn việc mua bán phải làm giấy tờ chuyển nhượng đàng hoàng, nhưng chủ đất cho rằng chỉ cần làm giấy tờ tay, không cần đi công chứng. Xin hỏi, đất mua bằng giấy tay, khi xảy ra tranh chấp thì giấy mua đất của tôi có giá trị hay không?