(NDHMoney) Từ 15 đến 17/07/2011, Mobifone khuyến mại gọi nội mạng cho thuê bao trả trước và trả sau. Căn cứ khuyến mại là 18 phút/ một năm kích hoạt hòa mạng.