QĐND Online - Văn hóa Sa Huỳnh được biết đến vào năm 1909, những hiện vật đầu tiên của nền văn hóa này được phát hiện tại đầm muối Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Những bí ẩn của nền văn hóa này đã được rất nhiều các nhà khoa học, khảo cổ học trong và ngoài nước nghiên cứu và từ đó đến nay ngót 80 di tích thuộc văn hóa Sa Huỳnh đã được phát hiện, hàng chục địa điểm đã được nghiên cứu khai quật như: Hà Tĩnh, Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Khánh Hòa, Tây Nguyên,… khẳng định nguồn gốc bản địa và mối giao lưu giữa nền văn hóa Sa Huỳnh với các nền văn hóa khác đồng thời, nổi tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Để giới thiệu một phần di sản của nền văn hóa nổi tiếng này tới công chúng, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề Sa Huỳnh - 100 năm phát hiện và nghiên cứu với nhiều bộ sưu tập chọn lọc mới được phát hiện, trong đó sưu tập mộ chum được đánh giá là độc đáo nhất.