(AloBacsi) - Người ta nói là màng trinh của con gái có thể lành lại sau 5 năm không quan hệ, điều đó có đúng không AloBacsi?