(GD&TĐ) - Trong những năm gần đây, do nhu cầu quá thiếu chỗ chơi của trẻ em đặc biệt là trong dịp hè, dịch vụ trại hè thiếu nhi mọc lên như nấm sau mưa.