(CL)- Những bãi trông xe trái phép, không phép, thu tiền tràn lan, “móc túi” người dân trên địa bàn TP Hà Nội là vấn nạn đã gây nhiều nỗi bức xúc. Tại khu vực bệnh viện Thanh Nhàn cũng đang diễn ra tình trạng đó.