ANTĐ - Mặc dù quy định về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công, kinh doanh ở bậc 1 theo Nghị quyết của Quốc hội đã được thực hiện từ 1-8, nhưng vẫn còn không ít người chưa hiểu rõ về cách tính thuế. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp có thu nhập từ bậc 2 trở lên vẫn lầm tưởng mình cũng được miễn giảm đối với phần thu nhập ở bậc 1.