Tô Lâm, Những chú nề nổi loạn, Trò chơi bắt đầu, S.I.N.E là những cái tên xuất sắc nhất sẽ chuẩn bị cho cuộc tranh tài khốc liệt trong đêm thi cuối Vũ điệu đam mê.