ANTĐ - Hai nhân vật chính được xác định là nữ sinh L (SN 1996) và H (SN 1994), cả hai là học sinh của trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương