Từ những viên pha lê, qua bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Thị Bé Hiền đã trở thành những cánh hoa, bức tranh góp phần làm đẹp cho đời