Cùng với nhiều “báo cáo riêng” khác, báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.