Là công trình bằng đá lớn nhất miền Bắc, đồng thời là di tích đã được xếp hạng quốc gia, khu lăng mộ Hoàng Cao Khải nằm giữa thủ đô (thuộc địa phận phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) lại đang bị xâm lấn trầm trọng...