Khu công nghiệp (KCN) Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) một trong những khu kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung – Tây nguyên. Đến thời điểm này, KCN Vũng Áng đã thu hút nguồn vốn đầu tư của các dự án trong và ngoài nước đạt trên 16 tỷ USD. Có thể khẳng định, trước mắt và tương lai, đây sẽ là nơi tạo ra công ăn việc làm cho hơn 74.000 lao động trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực.