GiadinhNet - Bố tôi đi nội soi và phát hiện ra 1 khối u lớn ở manh tràng. Xin hỏi bố tôi nên ăn những thức ăn gì và không nên ăn những thức ăn gì?