Nằm trong các hoạt động tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho nhân dân ở khu vực biên giới biển.