KTĐT - Gần một tháng nay, chuyện tình cảm của Như và Hải đã trở thành chủ đề khiến mọi người trong công ty bàn tán. Không phải đồng nghiệp của họ là những con người lắm chuyện, thích soi mói, tò mò mà tất cả là do cách thể hiện tình cảm của họ quá “hồn nhiên chủ nghĩa”.