(VTC News) - Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng nay (24/11) về khai thác bôxít ở Tây Nguyên. Thủ tướng cũng làm rõ về tình trạng thiếu điện...