PN - Hiện nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố điểm thi, dự kiến điểm chuẩn. Năm nay, điểm chuẩn giữa các nhóm trường sẽ có nhiều xáo trộn, nhiều trường “top” có thí sinh (TS) dự thi giảm nhưng điểm chuẩn vẫn cao ngút, trong khi những trường địa phương, trường ngoài công lập thì “kêu trời” vì điểm thi quá thấp.