Một mảnh đất nằm sát bờ sông thuộc chủ quyền của hai hộ dân, khi xảy ra tranh chấp, có hàng loạt quyết định từ xã đến tỉnh được ban hành trong suốt 15 năm. Cuối cùng, UBND tỉnh đã làm trái với quyết định của "chính mình" đã kí, rồi áp dụng cách giải quyết kiểu phân chia "hai người có ba trái dừa phải để chính quyền được hưởng một trái…?".