Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển nhượng bất động sản (BĐS) từ ngày 1/1/2009.