Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Nguyễn Duy Quang có tài năng, sức hút không nhỏ