Trong kế hoạch sản xuất năm 2012, Honda sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng 7 mẫu xe mới.