Năm học mới bắt đầu hơn 1 tháng, nhưng khắp các cổng trường giờ tan học, tình trạng học sinh đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, “kẹp” 3-4 người luồn lách, vượt đèn đỏ, tụ tập phóng nhanh vượt ẩu trên nhiều tuyến phố đã gia tăng.