Tất cả đều hào hứng với bộ phim đánh dấu sự trở lại với phim ảnh của Hoàng Thùy Linh.