(TNO) Là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2012, Hoàng My đã có cơ hội tham gia sơ tuyển cho phần thi tài năng và vũ điệu quốc tế (Dance of The World).