(Zing) - Dù công việc tất bật nhưng xem ra Hoài Linh thuộc mẫu người không chịu nghỉ ngơi, nghe lời rủ rê của Nhật Cường và Phước Sang anh đã mở lớp đào tạo diễn viên.