Những làn điệu hò lan tỏa trên một không gian rộng lớn. Ở mỗi vùng lại có lối hò riêng biệt. Những làn điệu hò khoan mượt mà tình cảm là điểm tựa tinh thần của cộng đồng nên dù xã hội có biến đổi thì nét văn hóa đặc sắc đó vẫn tồn tại và phát triễn không ngừng.