Hitachi Châu Á vừa công bố thành lập công ty chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam mang tên công ty TNHH Hitachi Châu Á (Việt Nam) với tổng số vốn ban đầu xấp xỉ 500 ngàn đô-la Mỹ.