(GD&TĐ) - Trong tiết trời mùa thu, nắng vàng rực rỡ, những cánh đồng lúa cũng chín vàng và đang trong mùa thu hoạch rộ. Màu áo trắng của học sinh các trường Trung học đi và về trên nền vàng đó tạo nên những hình ảnh đẹp.