(Soha.vn) - Hình ảnh bộ đội cận vệ chuẩn bị bảo vệ nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 6/10.