NDĐT - Trăn trở với những khó khăn của nhân dân do khan hiếm nguồn nước sạch để sử dụng tại các xã vùng sâu, vùng xa, huyện miền núi Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ông Cổ Thế Hành, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Định Quán đã mày mò, nghiên cứu nhiều năm liền và đưa ra giải pháp cải tiến bể lọc nước phèn được nhiều hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học ứng dụng rộng rãi.