Sau 3 năm thực hiện, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động đã tạo nên một diện mạo mới cho tất cả các trường học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, từ trường học ở vùng nông thôn đến trường học ở khu vực thành thị của tỉnh Vĩnh Long.