(TGĐA) - Cuộc sống hôn nhân gia đình luôn là thử thách lớn cho mỗi người.