(1h45, ngày 18/6) Hà Lan đang chờ đợi một điều thần kỳ trong khi Bồ Đào Nha lại có thể tự quyết số phận.