Dạy nghề nấu ăn, phục vụ nhà hàng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm dạy nghề KOTO (quận Tây Hồ, Hà Nội).