Các nhà khoa học Viện Lúa (VL) ĐBSCL cho biết, năm qua Viện đã nghiên cứu chọn tạo thêm rất nhiều giống lúa mới. Trong đó Viện xác định có 31 giống lúa chống chịu khô hạn và 14 giống lúa bố mẹ có khả năng kháng mặn tốt. Riêng giống lúa chống chịu khô hạn OM6162 Viện đang lập hồ sơ trình Bộ NN&PTNT công nhận.