(Chinhphu.vn) - Giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác.