Trong 2 ngày 17-18/8, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo - tập huấn “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐN đất nước”. Đây là hoạt động nằm trong đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (giai đoạn 2010-2015), do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện.