QĐND - Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đã ban hành và thực hiện nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều trường hợp người có công là thương binh, liệt sĩ bị mất hồ sơ gốc nên chưa được hưởng các chính sách ưu đãi. Mới đây, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, góp phần giải quyết sớm tình trạng trên.